EKO

Fotowoltaika
Fotowoltaika to technologia pozwalająca na zamianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Technologia ta jest od wielu lat stosowana w Europie Zachodniej. Od niedawna po nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, można stosować ją również w Polsce. Zarówno firmy jak i indywidualne gospodarstwa domowe mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadmiar odsprzedawać do sieci energetycznej.

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym każdy może stać się producentem czystej energii elektrycznej, chronić środowisko naturalne i uniezależnić się od rosnących cen prądu.

Na mocy ustawy preferowane są instalacje o mocy do 40kW. Na podstawie zużycia energii w gospodarstwie lub firmie dobieramy instalację o optymalnej mocy. Niezużytą energię odsprzedaje się zakładowi energetycznemu. Zakład energetyczny na wniosek zainteresowanego montuje nieodpłatnie specjalny licznik, który wykaże ile energii zostało pobrane z publicznej sieci energetycznej, a ile zostało do niej przekazane.

Na podstawie nowelizacji ustawy o prawie energetycznym z dnia 27 sierpnia 2013 roku w Polsce możliwe jest przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp do sieci energetycznej na zasadzie uproszczonej procedury. Aby przyłączyć własną instalację fotowoltaniczną do sieci na zasadach uproszczonych, wystarczy złożyć w zakładzie energetycznym zgłoszenie zawierające dane i parametry naszego systemu. Na tej zasadzie zakład energetyczny zainstaluje nieodpłatnie licznik i system pozwalający na odbieranie niezużytej energii i przekazanie jej do sieci ogólnej.

Za przekazaną zakładowi energetycznemu energię otrzymamy zapłatę.

fotowoltaika-schemat

Układ fotowoltaiczny produkuje energię, ale jej nie magazynuje, co sprawia że cały system jest prosty w obsłudze i całkowicie bezpieczny.

Niezużyta energia jest przekazywana do sieci energetycznej. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, operator energetyczny jest zobowiązany na odebranie od nas nadwyżki energii i do zapłaty za nią 1,30 PLN/kWh.

W ten sposób oszczędzając na opłatach za prąd, można zarobić na sprzedaży jego nadwyżki zakładowi energetycznemu.

Zasada działania i budowa systemu fotowoltaicznego

Czytaj więcej…

Zestawy solarne Caldoris

Zestawy solarne stosowane są do ogrzewania wody użytkowej, do wspomagania ogrzewania podłogowego.

Wielkość kolektora oraz zbiornika uzależniona jest od zapotrzebowania budynku i osób go zamieszkujących na energię. Parametry zestawu wyliczane są każdorazowo z uwzględnieniem takich czynników jak umiejscowienie budynku oraz istniejące już w nim instalacje grzewcze.

Zestaw solarnyCzytaj więcej…

Kolektory słoneczne

Kolektory rurowo-próżniowe oferowane przez firmę Caldoris są wyposażone w specjalne profilowane lustra aluminiowe zwiększając wydajność urządzenia o 30%. Tego typu rozwiązanie zapewnia większe skupianie promieni słonecznych na rurach niezależnie od kierunku ich padania.

Kolektor CALDORIS-CPC są w stanie wyprodukować więcej energii niż tradycyjne zestawy, a jednocześnie maja mniejsze rozmiary od nich.

Zasada działania i budowa systemu solarnego

Czytaj więcej…

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które dzięki dostarczonej z zewnątrz energii, wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze.

Przepływ ciepła odbywa się wbrew naturalnemu kierunkowi, z tego względu potrzebny jest dopływ energii mechanicznej lub cieplnej z zewnątrz.

Zasada działania instalacji solarnej

Czytaj więcej…